را تاریخچه ژنگ - شرکت قطعات خودرو چنگدو ژنگنگ، با مسئولیت محدود.
head_bg3

تاریخچه شرکت

در سال 1997

1997

شرکت قطعات خودرو چنگدو ژنگنگ،.Ltd تاسیس شد

در سال 2002

2002

صدور گواهینامه سیستم PassTS16949

در سال 2004

2004

پیاده سازی سیستم مدیریت TPS تویوتا

در سال 2005

2005

تولید انبوه بلوک های موتور از 1 میلیون دستگاه فراتر رفت

در سال 2006

2006

وارد پارک صنعتی شیندو شوید

در سال 2009

2009

سازماندهی مجدد ژنگنگ و تونگلین

در سال 2018

2018

کسب و سازماندهی مجدد برای ایجاد آلومینیوم Chuanxiang

در سال 2022

قسمت 1

پایه جدید ریخته گری آلیاژ آلومینیوم با ظرفیت تولید فشار بالا، فشار کم و گرانش تکمیل و به بهره برداری رسیده است.