را تضمین کیفیت Zhengheng - Chengdu Zhengheng Auto Parts Co., Ltd.
head_bg3

تضمین کیفیت

قابلیت بازرسی ریخته گری

صفحه 2)

میکروسکوپ متالوگرافیک

صفحه (4)

اسکنر سه بعدی

صفحه (5)

آندوسکوپ صنعتی

صفحه (1)

CMM

صفحه (3)

آنالایزر طیف

صفحه (6)

آشکارساز اشعه ایکس

ماشین کاری و توانایی تست

بازرسی (4)

ابزار استوانه ای وارداتی ژاپن

بازرسی (1)

CMM

بازرسی (5)

پروفیل زبری ماهر آلمان

بازرسی (3)

تشخیص آنلاین Mabus

بازرسی (2)

میلر ادی فعلی

بازرسی (6)

آنالایزر ذرات

گواهی